Fælles beslutningstagen - DBCG RT SDM

Ph.d. studerende Stine Rauff Søndergaard, Sygehus Lillebælt, Vejle.

DBCG RT SDM

Formål

Formålet med denne undersøgelse er at undersøge, om man i højere grad bliver medinddraget i beslutningen om forebyggende strålebehandling efter operation for lokal brystkræft, hvis man informeres ved hjælp af fælles beslutningstagning understøttet af et beslutningsstøtteværktøj.

Baggrund

Blandt patientorganisationer og fra politisk side er der et ønske om øget patientinddragelse i relevante behandlingsbeslutninger.

Kvinder med brystkræft befinder sig i mange beslutningstunge situationer i løbet af deres behandlingsforløb, blandt andet efter operationen, hvor man henvises til Onkologisk Afdeling med henblik på forebyggende efterbehandling. På dette tidspunkt er al synligt kræftvæv fjernet, og patienten betragtes som værende rask. Strålebehandling mod resterende brystvæv nedsætter primært risikoen for tilbagefald af kræften lokalt i brystet. Effekten varierer dog afhængigt af faktorer såsom alder, typen af brystkræft og knudens størrelse. Ligeledes er der forskel på graden af bivirkninger, hvoraf nogle er forbigående, andre kroniske.

Formålet med undersøgelsen er at belyse, om fælles beslutningstagning øger inddragelsen af den enkelte patient i beslutningen om forebyggende strålebehandling. Erfaringer fra internationale studier har vist, at fælles beslutningstagning understøttet af et beslutningsstøtteværktøj i højere grad skaber en beslutning baseret på såvel klinisk viden som den enkelte patients livsværdier.  Den anvendte BeslutningshjælperTM er udviklet specielt til brug i samtalen om forebyggende strålebehandling med patienter efter operation for brystkræft.

Metode

Halvdelen af deltagerne i denne lodtrækningsundersøgelse vil i samtalen med lægen blive informeret ved hjælp af fælles beslutningstagning og BeslutningshjælperenTM. For den anden halvdels vedkommende vil lægen informere om muligheden for strålebehandling efter afdelingens standard.

Alle deltagerne vil blive bedt om at besvare tre spørgeskemaer. Disse spørgeskemaer skal primært belyse hvor involveret i beslutningen patienten føler sig, sekundært måle patientens frygt for tilbagefald og om patienten fortryder beslutningen. Lægen vil også, efter konsultationen, svare på et spørgeskema om hvor inddraget patienten blev i beslutningen.

Udbytte af studiet

Dette projekt undersøger hvorvidt fælles beslutningstagning øger patient inddragelsen i en dansk sammenhæng uden at gøre patienterne mere bekymrede eller gøre at patienterne fortryder beslutningen.

Læs Stines statusrapport for projektet fra november 2020 HER.

  • Stine Rauff Søndergaard

    Physician and PhD student