Individualiseret behandlingsplan til lokal avancerede ikke-småcellet lungekræft patienter

Ph.d. studerende Marie Tvilum Chadwick Hede, Aarhus Universitetshospital. 

Der findes til dato ingen tilfredsstillende behandling for patienter med lungekræft, der har spredning til lokalt beliggende lymfeknuder. Patienterne modtager en standard behandling som kombinerer kemo- og stråleterapi. Desværre får op mod 2/3 af disse patienter tilbagefald af kræftsygdommen, enten lokalt eller som fjernmetastaser. Tidlige fase I-II studier viser, at øget stråledosis sænker antallet af lokale tilbagefald. Dette undersøges aktuelt i en national fase III dosiseskalationsprotokol (NARLAL2). Desværre øger intensivering af behandling risikoen for alvorlige bivirkninger og skal derfor kun tilbydes patienter, hvor risikoen for tilbagefald er stor.

Vi vil undersøge, om man ud fra kliniske risikofaktorer og tidlig respons på kemoterapi og strålebehandling kan differentiere patienternes risiko for hhv. lokalt tilbagefald og fjernmetastaser. Projektet har således til formål at udvinde viden der giver patient og læge grundlag for at udforme en individualiseret behandlingsplan.

Projektet består af tre delprojekter:

  • I det første projekt vil vi udvinde viden omkring, hvorvidt patienternes respons på kemoterapi kan forudsige deres risiko for hhv. lokalt tilbagefald eller fjernmetastasering.
  • Det andet projekt vil undersøge, om den tidlige respons på strålebehandling kan forudsige, hvem der er i risiko for at få lokalt tilbagefald eller fjernmetastaser.
  • I det endelige tredje projekt bliver resultaterne fra de to forudgående projekter inkluderet i en udarbejdelse af en prognostisk model, der har til formål at prædiktere individuelle risici for hhv. lokalt tilbagefald og fjernmetastaser. Disse risici skal kunne bruges til at danne grundlag for individuel og fælles beslutningstagning mellem læge og patient.
  • Marie Tvilum Chadwick Hede

    PhD student, MD