Andreas Hagner

PhD student Department of Clinical Medicine, Aarhus University Hospital anhagn@rm.dk
Forskningsområde

DK: Mine forskningsinteresser inkluderer MR-skanninger, overvågning og håndtering af tumor bevægelser især gating og MLC tracking og realtids dosis rekonstruktion.

Læs mere om Andreas' ph.d.-projekt.

UK: My research interests include MR imaging, tumor motion monitoring and management especially gating and MLC tracking and real-time dose reconstruction.

Read more about Andreas' PhD project.

Arbejdsgrupper Publikationer
  • Møller DS, Poulsen PR, Hagner A, Dufour M, Nordsmark M, Nyeng TB, Mortensen HR, Lutz CM, Hoffmann L Strategies for Motion Robust Proton Therapy With Pencil Beam Scanning for Esophageal Cancer Int J Radiat Oncol Biol Phys . 2021 Oct 1;111(2):539-548 2021