Daniella Østergaard

MD, PhD student Section of Radiotherapy, Department of Oncology, Rigshospitalet, Copenhagen daniella.elisabet.oestergaard.01@regionh.dk
Research interests

UK: Radiotherapy and how to optimize RT techniques and therapy plans in order to minimize late adverse effects to RT specifically for pediatric and adolescent cancer patients.

DK: Stråleterapi og hvordan strålebehandlingsteknikker og stråleplaner optimeres for at minimere senfølger - specielt hos børn og unge patienter. 

Workgroups