Risikoen for hjertesygdom som følge af strålebehandling hos patienter med lunge- og spiserørskræft

Ph.d. studerende Agon Olloni, Odense Universitetshospital.

Baggrund

Lunge- og spiserørskræft er hyppige sygdomme, med over 5000 tilfælde årligt tilsammen. Helbredende strålebehandling er en mulig behandling til patienter med lunge- eller spiserørskræft, hvor der er involvering af lokale lymfeknuder. Til trods for at sigtet med behandlingen er helbredelse, så er overlevelsen for denne patientgruppe dårlig. Gennem de senere år er andelen af patienter der overlever sygdommen dog stigende. Dette rejser et behov for at beskrive risikoen for hjerte-relaterede bivirkninger som følge af strålebehandling, således prognosen for denne patientgruppe kan bedres yderligere. Det er tidligere vist, at hjerte-relaterede bivirkninger som følge af strålebehandling, medfører øget sygelighed og dødelighed hos patienter med brystkræft og lymfekræft. Der foreligger kun sparsomme undersøgelser, som beskriver risikoen for hjerte bivirkninger hos patienter med lunge- og spiserørskræft.

Forkalkninger (kalkscore) i hjertets kar er en god risikomarkør for udvikling af hjerte-karsygdom, dette kan undersøges vha. CT scanninger. Kolesterolsænkende medicin reducerer risikoen for udvikling af hjerte-kar sygdom, og kan nedsætte risikoen for at dø hos nogle former for kræft.

MR scanning af hjertet og ultralyd af hjertet er gode undersøgelser til at påvise hjertesygdom. Ved undersøgelse af hjertet før og efter strålebehandling, har vi mulighed for at påvise strukturelle ændringer i hjertet, som følge af strålebehandling.

 

Formål

Med dette ph.d. projekt søges følgende spørgsmål besvaret:

1. Har lunge- og spiserørskræft patienter med høj kalkscore før strålebehandling, en dårligere overlevelse?

2. Er en øget kalkscore efter strålebehandling associeret med højere dødelighed?

3. Kan behandling med kolesterolsænkende midler medføre en bedre overlevelse hos lunge- og spiserørskræft patienter?

4. Kan tidlige og sene hjertebivirkninger spores vha. MR-scanning og ultralyd-scanning af hjertet?

Metode

Til besvarelse af de første 3 spørgsmål analyseres data fra 1000 patienter, patienterne er behandlet i Danmark i årene 2014-2015. CT scanninger rekvireres med henblik på måling af kalkindhold i kranspulsårerne. Eksisterende danske patientregistre rummer ikke systematisk indsamlede oplysninger om hjertesygdom, behandling, medicin indtag mv. Ved kobling af forskellige patientregistre, eksempelvis kræft specifikke registre, medicin registre og diagnose registre, muliggøres indsamling af relevant og anvendelig viden på området

Til det sidste studie inkluderes patienter med lungekræft behandlet på Onkologisk Afdeling R, OUH.

Da vi de senere år har oplevet en bedret overlevelse, og forventer yderligere bedring af prognosen hos patienter med lunge- og spiserørskræft er det vigtig emnet belyses nu, således vi på sigt kan udpege eventuelle risikopatienter og tilbyde en bedre behandling til disse patienter.

Læs Agons statusrapport for projektet fra november 2020 HER.

  • Agon Olloni

    Læge, ph.d. studerende