Signe Winther Hasler

PhD student Department of Oncology, Odense University Hospital Signe.Winther.Hasler@rsyd.dk
Forskningsområde

DK: Forskning i brug af MR (magnetisk resonans) i stråleterapi til at tilpasse strålebehandling.

Læs mere om Signes ph.d.-projekt.

UK: Research in the usage of MR (magnetic resonance) in radiotherapy to adapt radiation treatment.

Read more about Signe's PhD project.