Stereotaktisk strålebehandling til patienter med oligometastatisk sygdom

Ph.d. studerende Mette Felter, Herlev Hospital.

Baggrund:

Højpræcisions-strålebehandling (Stereotaktisk strålebehandling - SBRT) til patienter med spredt kræftsygdom, men med et begrænset antal metastaser (oligometastatisk sygdom - OMD) anvendes i stigende grad. Ny medicinsk kræftbehandling er mere effektiv og øger behovet for en mere aggressiv behandlingsstrategi for udvalgte patienter med OMD. SBRT kan være et alternativ til f.eks. kirurgi, hvis man ønsker at opnå lokalkontrol af metastaser. SBRT til lokalisationer uden for lunger og hjerne betragtes ofte som eksperimentelt og ikke uden risiko.  Litteraturen giver ikke entydigt svar på hvilke stråledoser, der er mest optimale at anvende eller hvordan workflow bedst planlægges. De seneste år har flere forskningsstudier vist en gevinst ved at tilbyde SBRT til udvalgte patienter med OMD. Bivirkningsprofilen har ligeledes været acceptabel.

Formål:

Projektets overordnede formål er at tilbyde lokalbehandling i form af SBRT til patienter med OMD fra solide tumorers til udvalgte anatomiske regioner.  Projektet består af 3 dele. Et Nationalt Survey og 2 fase II forsøg (SOFT og BONY-M).

  • Med et Nationalt Survey ønsker vi at kortlægge holdningen til/anvendelsen af SBRT til patienter med OMD på kræftafdelingerne i Danmark.
  • SOFT er et multicenterstudie, der undersøger om bløddelsmetastaser under mellemgulvet sikkert og effektivt kan behandles med SBRT. Den er målrettet til patienter med OMD, hvor der ikke er mulighed for en helbredende behandlingsstrategi. Der indsamles patientrapporterede oplysninger om bivirkninger og livskvalitet. Behandlingen leveres på en MR-linac og vi forventer at inkludere 61 patienter i løbet af 2 år. Inklusionen startede 1. oktober 2019 og pr. 1. januar 2020 er 9 patienter blevet inkluderet.
  • BONY-M er et multicenter studie, der undersøger om knoglemetastaser sikkert og effektivt kan behandles med SBRT. Den er målrettet til patienter med OMD, hvor der ikke er mulighed for en helbredende behandlingsstrategi. Samtidig undersøges den smertelindrende effekt og livskvaliteten før og efter behandlingen. Vi forventer at inkludere 67 patienter i løbet af 1½ år og inklusion startede 1. november 2019. Per 1. januar 2020 er 2 patienter inkluderet.

Læs Mettes statusrapport for projektet fra november 2020 HER.

  • Mette van Overeem Felter

    MD, PhD student