Nyt planlægningskoncept for online-adapteret og online-monitoreret MR-linac-stråleterapi

Ph.d. studerende Isak Hannes Wahlstedt, Rigshospitalet. 

Stråleterapi med lineære acceleratorer og samtidig billedoptagelse ved brug af magnetisk resonans (MR) er for nylig blevet gjort kommercielt tilgængeligt i form af såkaldte MR-acceleratorer. Den samtidige MR-billedtagelse giver mulighed for kontinuert at følge indre organer under behandling og afbryde behandlingen hvis disse bevæger sig uhensigtsmæssigt i forhold til bestrålingen (såkaldt ”intern gating”). Udover intern gating giver disse maskiner også muligheden for at tilpasse stråleterapiplanen til patientens daglige anatomi (såkaldt ”online adaption”). Både intern gating og online adaption giver anledning at omtænke de almindeligt brugte planlægningsdosisvolumener, der markerer området der behandles til høj dosis (disse kaldtes ”PTV”). Derfor er det overordnede mål for dette PhD-projekt, at I) vurdere både de tidslige og geometriske usikkerheder som er forbundet med online adapterede og internt gatede behandlinger, II) omsætte de fundne usikkerheder til alternative PTV’er, samt at  III) vurdere de dosimetriske effekter af de nye planlægningsmetoder.

Det endelige mål for denne PhD er et sæt retningslinjer for planlægning af internt gatede og online adapterede strålebehandlinger med minimal medbestråling af det omkringliggende væv.

Læs Isaks statusrapport for projektet fra november 2020 HER (på engelsk).

  • Isak Wahlstedt

    Medical Phycisist, PhD Student