Metastatisk præsentation af planocellulær pharynx- og larynxcancer

Ph.d. studerende Julie Kjems, Rigshospitalet

PhD projektbeskrivelse

Omkring 90 % af alle kræftrelaterede dødsfald skyldes fjernspredning (metastaser) af kræftsygdommen, og trods forbedringer i behandlingen af hoved-halskræft, er andelen af patienter med fjernmetastaser uændret. Årsagen til dette undersøges optimalt i hoved-hals-kræft, hvor vi trods god kræftkontrol oplever et stigende antal human papilloma virus (HPV)-positive patienter, som har fjernmetastaser som den hyppigste måde kræften vender tilbage på.

 

Ph.d.-projektet består af 3 delprojekter:

Projekt 1+2:

Projektet (et retrospektivt kohortestudie i perioden 2008-2017) er opdelt i to dele.

1) En epidemiologisk del, hvor vi beskriver risikoen for udvikling af metastaser generelt hos danske hoved-halskræftpatienter. Herunder en undersøgelse af hvorvidt tumorvolumen kan påvirke risikoen for metastatisk tilbagefald.

2) En genetisk del, som tager udgangspunkt i en sammenligning mellem den primære kræftknude og metastaser på et genetisk niveau, med henblik på at udvikle en metode til at skelne om en patient f.eks. har fået en ny lungekræft eller om det er spredning fra patientens tidligere hoved-halskræft.

 

Projekt 3:

Dyrestudier har vist at 1-2 behandlinger med stråler øgede risikoen for lungemetastaser for brystkræft og i 2013 blev det vist at man ved start på strålebehandling for lungekræft kan finde et stort antal cirkulerende tumorceller (CTC) i blodbanen hos patienter. Det er derfor en mulighed for at strålebehandling i sig selv er en risikofaktor for metastaser. På Center for Medicinsk Parasitologi (Panum) har de udviklet en unik metode til at måle antallet af CTC’er i blodet og har fået lovende resultater indenfor flere kræftformer. En mere sensitiv metode vil gøre det muligt at undersøge om strålebehandling frigiver flere CTC’er. Hvis dette er tilfældet, åbner det op for mere aggressiv behandling for at mindske metastaserisikoen med tidlig kemoterapi eller intensivering af stråler. Potentielt vil udvikling af metoden også kunne bidrage til tidligere opsporing, bedre opfølgning og bedre behandling af kræft.
Det prospektive forsøg er opdelt i 2 dele:


- En pilotfase med 5 metastatisk syge patienter hvor den laboratorietekniske metode udvikles
- En projektfase med 15 kræftsyge pt. indstillet til stråleterapi med helbredende sigte samt 15 alders- og kønsmatchede kontroller


Ovennævnte hypotese undersøges ved at sammenligne antal og stigning/fald i CTC ved 1 blodprøve før og 4 blodprøver under strålebehandlingen for hhv. kontrol og projektgruppe.

Projektperiode: 1.dec 2019 – 1. dec 2023

Vejledere:

  • Julie Kjems

    PhD student