Anne Wilhøft Kristensen

PhD student Danish Centre for Particle Therapy, Aarhus University Hospital annkrs@rm.dk
Forskningsområde

DK: Patientinvolvering i udvikling af beslutningsstøtteværktøj, der skal støtte den fælles beslutning mellem patient og læge vedrørende centraliseret strålebehandling.

Læs om Annes ph.d.-projekt her.

UK: Patient and public involvement in developing a patient decision aid to support the shared decision between patient and clinician regarding centralized radiotherapy.

Read about Anne's PhD project here.