Ivanka Sojat Tarp

M.Sc., PhD. Student DCPT, Aarhus University Hospital ivatar@rm.dk
Forskningsområde

DK: Protonterapi til hoved-hals. Fokus på usikkerheder i beregningen af protonernes rækkevidde og undersøgelse af hvilke metoder der samlet set kan være med til at øge præcisionen af dosisberegninger, hvilket kan lede til mindre tumormarginer.

UK: Proton therapy to head and neck. Focus on uncertainties in the calculation of proton range and examination of which combination of methods can increase the accuracy of dose calculations, in order to reduce the range uncertainty margins.