International Advisory Board

Der er nedsat et International Advisory Board bestående af fem internationale eksperter, som skal assistere centerledelsen og styregruppen primært i forbindelse med en planlagt midtvejsevaluering i 2020, hvor de igangværende forskningsprojekter evalueres og de resterende midler i bevillingen fordeles, samt ved evaluering af ph.d. projekter ved uddeling af stipendier.

DCCC Stråleterapis International Advisory Board består af:

  1. Daniel Zips, Doctor of Medicine, Full Professor Radiation Oncology, Chair of Department, Department of Radiation Oncology, Tübingen, Germany
  2. Catherine Clark, PhD, Consultant Clinical Scientist, Royal Surrey County Hospital, Guildford, and National Physical Laboratory, London, UK
  3. Robert Jeraj, PhD, Professor, Medical Physics. Department of Medical Physics and Department of Human Oncology, University of Wisconsin-Madison, USA.
  4. Rob Bristow, Professor of Cancer Studies, Director of Manchester Cancer Research Center (MCRC), Division of Cancer Sciences and School of Biological Sciences, University of Manchester, UK.
  5. Philip M. P. Poortmans, PhD, MD, Professor, Head of the Department of Radiation Therapy, The Curie Institute, Paris, Saint-Cloud and Orsay, France