Livet som ph.d.-studerende ved Onkologisk afdeling på Odense Universitetshospital

Et indlæg af Pia Krause Møller, klinisk sygeplejespecialist og ph.d.-studerende.

Pia Krause Møller er 41 år gammel og har de seneste 5 år været ansat som klinisk sygeplejespecialist i strålebehandlingen i Odense. Pia blev indskrevet på ph.d.-skolen den 1. februar 2019 og er derfor næsten 1 år inde i sit ph.d.-studium i strålebehandlingen på Onkologisk afdeling, Odense Universitetshospital. 

Hos DCCC Stråleterapi har vi i forbindelse med månedens fokus på MR-Linac været så heldige at få et indblik i Pias ph.d.-projekt, "PRO-MR-linac - Systematiske patient-rapporterede symptomer (PRO) under MR-guidet strålebehandling mod bækkenet".

Læs det spændende indlæg med Pia herunder.

Af Pia Krause Møller, Onkologisk afdeling, OUH

Da planerne om en MR-Linac blev præsenteret, blev de første tanker om et kommende ph.d.-projekt til. Der var store forventninger til, hvordan en MR-Linac ville kunne give behandling mere præcist og dermed reducere bivirkninger til strålebehandling. Men hvordan skulle vi måle, hvilken betydning denne nye teknologi, ville få for patienternes bivirkninger? 

For vores patienter er det væsentligt, hvilke bivirkninger, de vil få, hvornår bivirkningerne vil være værst, hvornår de bedres, og om de går væk igen. Når vi, på en MR-Linac, behandler med reducerede behandlingsmarginer, men samtidig indfører ny stereotaktisk behandling, ved vi ikke, hvordan bivirkningsprofilen vil adskille sig fra standard strålebehandling.

Vi tror, at ved at integrere elektronisk patient-rapporteret outcome (ePRO) i et strålebehandlingsforløb, vil vi kunne evaluere en ny behandlingsteknologi, som en MR-Linac, mere præcist. Vores patienter er eksperter i de symptomer, de mærker under deres behandling. Når patienter rapporterer symptomer, giver det ifølge flere tidligere studier et andet billede af de behandlingsrelaterede bivirkninger, fordi de ’rå data’ fra patienten ikke er underlagt vores tolkning som klinikere.

Patient-rapporterede oplysninger (PRO) er ikke integreret i strålebehandlingen i Danmark. Vi vil derfor i PhD-studiet PRO-MR-RT undersøge, om vi kan integrere ePRO i strålebehandlingsforløbet, så vi kan anvende patienternes viden til at evaluere MR-guidet strålebehandling. Patienter med kræft i prostata, blære, endetarm eller livmoderhals skal svare på systematisk udvalgte symptomer (CORE PRO-pelvic model) til strålebehandling mod bækkenet på deres egen device hjemmefra.

Vi følger en kohorte af patienter behandlet på MR-Linac og en kohorte behandlet på standard linac i forhold til de akutte bivirkninger, de rapporterer, op til 6 måneder efter deres behandling. Vi vil også undersøge, hvordan vi med ePRO i samarbejde med patienterne kan målrette vores understøttende behandling yderligere under behandlingen og til at differentiere deres behov for opfølgning i efterforløbet.

Inklusion af patienter i PRO-MR-RT pilotstudiet er påbegyndt i oktober 2019.