KRÆFT I SPISERØR, MAVEMUND OG MAVESÆK (DECV)

Dosis-eskaleret adaptiv strålebehandling (DART) - et randomiseret fase II studie af definitiv kemo-strålebehandling til lokal avanceret esophagus cancer

I Danmark diagnosticeres der hvert år ca. 1000 nye patienter med kræft i spiserør og mavemund. Operation er den primære behandling af patienter med lokaliseret sygdom. Patienter det ikke er muligt at operere, behandles med kemo-strålebehandling, men disse patienter har en 5-års overlevelse på kun 15-25%.
Formålet med studiet er at undersøge effekten af eskaleret stråledosis til de mest PET-aktive dele af tumor og lymfekirtler sammenlignet med standard strålebehandling hos patienter med lokal avanceret esophagus cancer.

211 deltagere
Clinical Trials ID: NCT04086901
Find mere information om studiet her.

PROton Versus Photon Therapy for Esophageal Cancer - a Trimodality Strategy (PROTECT)

396 deltagere
Clinical Trials ID: NCT05055648
Find mere information om studiet her.