KRÆFT I LEVER OG GALDEVEJE (DLGCG)

Leverstereotaksi - Effekt og bivirkninger ved stereotaktisk strålebehandling af primær og sekundær leverkræft og kræft i galdeveje

Formålet med det prospektive dataindsamlingsstudie er at opgøre effekt som lokal kontrol og overlevelse, samt bivirkninger til behandlingen med henblik på om flere patienter kan tilbydes denne behandling og om disse vil være egnede til strålebehandling med protoner. 
Læs mere her