Øvre gastrointestinal kræft (IP7)

Patienter med kræft i spiserør, mavemund og mavesæk udredes og behandles af Dansk Esophagus-, Gastroesophageal overgangscancer og Ventrikel-cancergruppe (DECV).

I DART studiet vil man undersøge virkningen af højere stråledosis til kræftknuden i spiserøret hos patienter, der ikke kan tilbydes operation. Formålet er at opnå helbredelse for flere patienter med minimale bivirkninger til følge. Udredning, behandling og opfølgning vil blive mere ensartet i DECV centre. Der er fokus på hurtig og altid opdateret udredning, optimering af patientforløb, sikker strålebehandling og valg af ensartet kemoterapi efter international standard.

Bivirkninger registreres under og efter behandling inklusiv PROM. Samtidig forberedes robust protonbaseret radioterapi og NTCP (Normal Tissue Complication Probablity) som led i  et DECV studie (Hjertetjek) om opsporing og behandling af hjertesygdom, som er kendt eller udløst under behandling for kræft i spiserør.

Har du lyst til at vide mere om forskningen inden for øvre gastrointestinal kræft, kan du læse videre på vores engelske del af hjemmesiden her.