Øjenkræft (IP3)

Der forekommer knap 50 tilfælde af okulært melanom (OM) og knap 5 tilfælde af retinoblastom (RB) om året i Danmark. RB optræder hos børn og debuterer sædvanligvis indenfor de første to leveår. Strålebehandling udgør et helt centralt element i bestræbelserne på at opnå helbredelse af disse kræftsygdomme med samtidig bevarelse af synet.

I dette projekt vil vi bruge data fra de nationale databaser for øjentumorer til at identificere faktorer, der påvirker udkommet efter strålebehandling, hvad angår både tumorkontrol og behandlingsfølger, herunder påvirkning af synet. Baseret på en kohorte af patienter, der er behandlet i Aarhus ved hjælp af radioaktive kilder, vil vi etablere modeller for hvorledes fordelingen af stråledosis påvirker sandsynligheden for helbredelse og risikoen for synssvækkelse.

Formålet hermed er at tilvejebringe viden, der kan bruges til at optimere de allerede tilgængelige former for strålebehandling samt identificere patienter, som vil kunne drage nytte af partikelterapi.

Har du lyst til at vide mere om forskningen inden for øjenkræft, kan du læse videre på vores engelske del af hjemmesiden her.