Jintao Ren

PhD student Department of Oncology, Aarhus University Hospital , Aarhus University jintaoren@oncology.au.dk
Research interests

DK: Brug af deep learning (AI) til automatisk segmenterings mål i medicinsk afbildning.

Læs mere om Jintaos ph.d.-projekt

UK: Use deep learning(AI) to automatic segment targets in medical imaging.

Read more about Jintao's PhD project.

Workgroups