Jens Edmund

Hospitalsfysiker, PhD Oncology, Herlev Hospital jens.edmund@regionh.dk
Research interests

DK: Forskningsområder inkluderer billedstyret og MRI-baseret stråleterapi, medicinsk afbildning, billedeanalyse og radiomics, stråle dosimetri, brachyterapi og strålebiologi. 

UK: Research areas include image-guided and MRI based radiation therapy, medical imaging, image analysis and radiomics, radiation dosimetry, brachytherapy and radiobiology.

Workgroups