Camilla Skinnerup Byskov

Postdoc Dept. of Oncology, Aarhus University Hospital cambys@rm.dk
Research interests

DK: Protonterapi til hoved-hals og hjerne. Jeg skal undersøge effekten af forskellige RBE modeller på protonplanlægning af patienter med hoved-halskræft. Derudover skal jeg undersøge om vi kan lave en model baseret på machine learning, som kan hjælpe med at afgøre om patienter med hjernekræft bør få foton- eller protonterapi.

UK: Proton therapy to head and neck and brain. I am going to examine the effect of different RBE models on proton planning of patients with head and neck cancer. Furthermore, I am going to examine if we can make a model based on machine learning which can help to determine if patients with brain cancer should get photon- or proton therapy. 

Publications
  • Lorenzen EL, Kallehauge JF, Byskov CS, Dahlrot RH, Haslund CA, Guldberg TL, Lassen-Ramshad Y, Lukacova S, Muhic A, Witt Nyström P, Haldbo-Classen L, Bahij I, Larsen L, Weber B, Hansen CR A national study on the inter-observer variability in the delineation of organs at risk in the brain Acta Oncol . 2021 Nov;60(11):1548-1554 2021
  • Byskov CS, Hansen CR, Dahlrot RH, Haldbo-Classen L, Haslund CA, Kjær-Kristoffersen F, Kristensen TO, Lassen-Ramshad Y, Lukacova S, Muhic A, Nyström PW, Weber B, Kallehauge JF Treatment plan comparison of proton vs photon radiotherapy for lower-grade gliomas Phys Imaging Radiat Oncol . 2021 Nov 28;20:98-104 2021