Camilla Skinnerup Byskov

Postdoc Dept. of Oncology, Aarhus University Hospital cambys@rm.dk
Research interests

DK: Protonterapi til hoved-hals og hjerne. Jeg skal undersøge effekten af forskellige RBE modeller på protonplanlægning af patienter med hoved-halskræft. Derudover skal jeg undersøge om vi kan lave en model baseret på machine learning, som kan hjælpe med at afgøre om patienter med hjernekræft bør få foton- eller protonterapi.

UK: Proton therapy to head and neck and brain. I am going to examine the effect of different RBE models on proton planning of patients with head and neck cancer. Furthermore, I am going to examine if we can make a model based on machine learning which can help to determine if patients with brain cancer should get photon- or proton therapy. 

Workgroups