Erik Buch Jørgensen

MSc, PhD student Dept. of Oncology, Aarhus University Hospital erikjr@rm.dk
Research interests

DK: Min forskning omhandler kvalitetskontrol og behandlings verificering indenfor brachyterapi. Her udvikler jeg et system der kan overvåge behandlingen for at forhindre fejl og opsamle data der kan bruges til at forbedre behandlingen yderligere i fremtiden.

Læs om Eriks ph.d. projekt.

UK: My research focuses on quality control and treatment verification in brachytherapy. I am developing a system that is able to monitor the treatment to avoid errors and also collect data to further develop the treatment in the future.

Read more about Erik's PhD project.

Workgroups Publications
  • Johansen JG, Kertzscher G, Jørgensen EB, Rylander S, Bentzen L, Hokland SB, Søndergaard CS, With AKM, Buus S, Tanderup K. Dwell time verification in brachytherapy based on time resolved in vivo dosimetry. Phys Med. 2019 Apr;60:156-161. 2019